POPRZEDNI  PROBOSZCZOWIE

 

Ks. Wiesław Majca - proboszcz parafiii w Stasiówce od 8. VIII. 1999 r. do 6. IX. 2006 r.

Ks. Wiesław Majca urodził się 1 stycznia 1958 roku w Żeleźnikowej Małej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1984 r. Pierwsze 4 lata kapłaństwa spędził na wikariacie w Lipnicy Murowanej, następnych 5 lat w dębickiej parafii pw. MB Anielskiej. Kolejne pięć lat kapłaństwa spędził w Borkach koło Szczucina. Później rok w Królowej Górnej, skąd odwołując go Biskup Tarnowski powierzył mu troskę o parafię Stasiówka.

 

Ks. Edward Mucha - proboszcz parafii w Stasiówce od 1971 r. do VII. 1999 r.

Ks. Edward Mucha urodził się 5 sierpnia 1937 roku w Jamach Wielkich. Po ukończeniu Szkoły Średniej wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 24 czerwca 1962 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach Wola Rzędzińska i Mielec – św. Mateusza. Od 1971 roku był rektorem kaplicy i wikariuszem eksponowanym w Stasiówce, a po utworzeniu parafii w 1980 roku pierwszym proboszczem parafii Stasiówka, budowniczym kościoła i organizatorem życia religijnego. Urząd proboszcza pełnił do roku 1999. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Domu Księży Emerytów, przy ul. Starodąbrowskiej 33 w Tarnowie. Od stycznia 2007 roku był rezydentem w parafii Zwiernik. Ks. Edward Mucha zmarł 1 kwietnia 2011 roku (w pierwszy piątek miesiąca). Jego pogrzeb miał miejsce w kościele parafialnym w Jamach Wielkich 5 kwietnia. Został pochowany na miejscowym cmentarzu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie